Bootwaarker - Eem poestn

Bootwaarker - Eem poestn

Rechts van de waterpoort staat het beeld Bootwaarker - Eem Poestn gemaakt in 1995 door Albert Zweep. Dit beeld is een eerbetoon aan de bootwerkers die in het ruim of op de kade bezig waren met het lossen of laden van de schepen. Bij het lossen stond de bootwerker aan de hijs. Het was zwaar werk en nadat het laden of lossen klaar was konden de bootslieden even uitrusten, oftewel ‘eem poesten’.