Boerderijen Meeden

Boerderijen Meeden

Dat de grond ook nog eens heel bruikbaar was voor zowel akkerbouw, veeteelt als turfwinning, zorgde ervoor dat Meeden al snel uitgroeide tot een welvarend dorp. Aan de Hereweg in het dorp staat een aantal grote boerderijen. De meeste zijn van het Oldambster type, waarbij het voorhuis en de schuur onder eenzelfde daklijn in elkaars verlengde liggen. In de tweede helft van de negentiende eeuw, de bloeiperiode van de Groninger landbouw, werd het voorhuis van veel boerderijen vervangen door een imposante villa. In één van deze boerderijen (nr. 216) heeft de schrijver Eduard Douwes Dekker (beter bekend onder zijn pseudoniem Multatuli) een aantal keren gelogeerd in de periode van 1868 tot 1882. De eigenaar van de boerderij was destijds D.R. Mansholt, grootvader van de bekende minister en Europees landbouwcommissaris Sicco Mansholt.