Donateursavond / Najaarsbijeenkomst St. Oud Winschoten

Donateursavond / Najaarsbijeenkomst St. Oud Winschoten

In meerdere presentaties krijgt de historie van Winschoten weer ruimschoots de aandacht. Ook zijn te bewonderen de 'nieuwe' aanwinsten Winschoter Erfgoed die de stichting aan haar collectie heeft toegevoegd.
Tevens vindt plaats de presentatie van de 43e uitgave van het Historisch Tijdschrift “Oud Winschoten”. Na de pauze vertonen we historische films uit de collectie van Stichting Oud Winschoten en het Winschoter Stadsjournaal.

"Zaken komen en zaken gaan; maar hun geschiedenis blijft bestaan. Het beste dat de historie ons nalaat, is het enthousiasme dat zij veroorzaakt” een zin opgetekend uit het oeuvre van de grote schrijver Goethe (1840). De zin die typeert al die diegenen die zich op de één of andere wijze verbonden voelen met (Oud) Winschoten.

Stichting 'Oud Winschoten', opgericht in 1977, stelt zich ten doel de belangstelling te wekken en de instandhouding te bevorderen voor alles wat betrekking heeft op de historie van Winschoten. Voorlichting geven aan een ieder die maar geïnteresseerd is in de historie van Winschoten, in de ruimste zin van het woord middels publicaties (half jaarlijks tijdschrift' Oud Winschoten') en het organiseren van bijeenkomsten al dan niet met sprekers.

Een jaarlijks hoogtepunt is de Donateursavond/Najaarsbijeenkomst voor belangstellenden in de historie van Winschoten. De grote zaal van de Klinker was vorig jaar goed gevuld en daarop rekenen we nu weer maandag 11 november a.s. Uit de reacties valt op te maken dat men het nog altijd bijzonder leuk vindt om datgene wat (al lang) tot het verleden behoort te horen en te zien. Men verlaat nadien de zaal met een stukje historische bagage dat op enig contactmoment weer genoeg gespreks-stof geeft. Steevast een feest van herkenning !

De toegang is voor donateurs gratis op vertoon van hun donateurkaart 2019, overige belangstellenden betalen op de avond Є 7,50 entree.
Informatie over ' Stichting Oud Winschoten' is te vinden op de website www.oudwinschoten.nl