Versterking binnenstad Winschoten

vrijdag 10 januari 2014

Versterking binnenstad Winschoten

Gemeente Oldambt, provincie en ondernemers in Winschoten gaan het komende jaar aan de slag met de uitvoering van de vele acties uit het actieprogramma “Versterking Binnenstad Winschoten”. De activiteiten richten zich zowel op de fysieke aanpak van de binnenstad als op de promotie van Winschoten. De aanpak is bijzonder, omdat zowel ondernemers, vastgoedeigenaren, provincie en gemeente nauw samenwerken om de ambitieuze plannen te realiseren.

Fysieke projecten

Een van de fysieke projecten is de herinrichting van het Oldambtplein, waarvoor het college al in december groen licht heeft gegeven. Aan de noordzijde zal dit jaar veel meer gebeuren. De nieuwe supermarkten zijn al open en medio dit jaar zal ook cultuurhuis De Klinker haar deuren openen. De verwachting is dat in die periode het Klinkerplein kan worden opgeleverd.
Ook aan de zuidzijde van de binnenstad staan omvangrijke ingrepen gepland. Enerzijds door de realisatie van een anderhalf lijnszorgcentrum door Oosterlengte in en rond de voormalige LTS-locatie. Anderzijds door de voorgenomen herontwikkelingen in het zuidelijk centrumgebied die ook daar moeten leiden tot een aantrekkelijk, duurzaam en goed bereikbaar verblijfsgebied.
De aanpak van het stationsgebied hoort daar ook bij. De huidige busremise zal worden afgebroken en het stationsgebouw zal worden gerenoveerd.

Promotie

Naast investeringen in deze ‘stenen projecten’ is er ook geld vrijgemaakt voor extra promotie van Winschoten. De uitvoering hiervan ligt primair bij Marketing Oldambt, die de promotie van de binnenstad zullen versterken in de huidige toeristisch recreatieve promotionele activiteiten van Oldambt.
Een van de plannen is om WiFi in de binnenstad uit te rollen. Onder de noemer ‘Winschoten 24’ werken ondernemers, gemeente en provincie aan deze uitrol en aan de inrichting van een fysieke winkel waar online producten van ondernemers uit de Winschoter binnenstad besteld kunnen worden. Voor deze activiteit heeft de provincie vorig jaar al een extra subsidie beschikbaar gesteld.

In lijn met de regiopromotie zullen grote Winschoter evenementen (zoals Waterbei, Nacht van Winschoten en Adrillen) een meer prominente plek krijgen in de campagnes. Ook zal er een promotieteam in het leven geroepen worden dat zich gaat richten op potentiële Duitse bezoekers aan Winschoten. Marketing Oldambt ontwikkelt een Winschoter shoppinggids. Nieuwe media en publiciteit zullen structureel worden ingezet om zo de aantrekkelijkheid van wat de binnenstad van Winschoten te bieden heeft onder de aandacht te brengen van een ruime regio en zo meer bezoekers naar de binnenstad te trekken. Ter ondersteuning van de promotie heeft Winschoten, in lijn met recreatief kerngebied Blauwestad, ook een eigen nieuw merkbeeld gekregen (zie afbeelding).
 

Deel deze pagina