Start aanleg oost-westverbinding Blauwe Passage

vrijdag 29 november 2013

Start aanleg oost-westverbinding Blauwe Passage

Op 28 november 2013 hebben gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningenen wethouder Ricky van den Aker van de gemeente Oldambt het startsein gegeven voor de aanleg van de oost-westverbinding van de Blauwe Passage. Dit is een kanaal van bijna 3 kilometer ten noorden van het dorpslint Midwolda. De bestuurders maakten met lichten een dwarsdoorsnede van de toekomstige situatie zichtbaar op een plek halverwege de toekomstige vaarverbinding (zie foto). Henk Staghouwer: “We kunnen met elkaar trots zijn op dit resultaat“, en Ricky van den Aker: “In dit gebied is sprake van een brede ontwikkeling, daar gaat het om”. De totale investering bedraagt 13,6 miljoen euro. Zoals het nu lijkt, wordt de Blauwe Passage in het vaarseizoen 2015 in gebruik genomen.

Laatste fase Blauwe Passage

De oost-westverbinding is de laatste fase van het project Blauwe Passage. Naast de aanleg van dit kanaal wordt de Oudlandseweg langs Midwolda verbreed en vernieuwd. Over het kanaal komen drie bruggen. Het eerste deel van de Blauwe Passage, het sluis/brugcomplex aan de kant van het Oldambtmeer, is gereed. Het Nieuwe Kanaal is gebaggerd en voorzien van beschoeiingen. Er komen nog passeerstroken en een houten ophaalbrug in Nieuwolda. Het herinrichten van de Oudlandseweg, tussen Airport Oostwold en het brug- en sluiscomplex in Midwolda is inmiddels ook gereed.

Economische impuls

Onderzoek geeft aan dat de vaarverbinding 35 extra arbeidsplaatsen oplevert in de omgeving van het Oldambtmeer, zoals in de horeca en verhuur en onderhoud van boten. De provincie Groningen en de gemeente Oldambt zijn de centrale financiers van dit project. Europa, Rijk en waterschap Hunze en Aa’s betalen mee. 

Ontwerp vaarverbinding

Het ontwerp van de vaarverbinding is gemaakt door Timmer BNA Architecten. Dit omvat de sluis en de brug aan de noordkant van het Oldambtmeer en bruggen en wandelpaden vanaf de Hoofdweg in Midwolda naar het kanaal. De uitgestrektheid van dit gebied staat centraal. Met ondermeer deze ‘doorsteekjes’ vanuit het dorp past het ontwerp op natuurlijke wijze in het gebied en ontstaat er verbinding tussen bewoners en (toeristische) ondernemers van het dorp en de vaarrecreanten.

De Blauwe Passage is de nieuwe vaarverbinding van de noordrand van het Oldambtmeer naar Nieuwolda. Hiermee krijgen het Oldambtmeer en Blauwestad een aansluiting op het Termunterzijldiep, de Dollard en de Eems in Duitsland. Binnengaats ontstaat een verbinding via Delfzijl naar het Damsterdiepcircuit en andere routes in Groningen en Friesland. De toeristische vaarmogelijkheden worden hiermee flink verruimd. 

Een dwarsdoorsnede van de toekomstige situatie met lichten uitgebeeld Een dwarsdoorsnede van de toekomstige situatie met lichten uitgebeeld

Deel deze pagina