Vissen

Vissen in Oldambt

Sportvissers zijn in Oldambt van harte welkom. De mogelijkheden zijn legio, maar niet onbeperkt. Vandaar dat Hengelsportfederatie Groningen Drenthe de brochure 'Vissen in Blauwestad' heeft uitgebracht met de do's en don'ts. Ook staat er een informatiebord bij de trailerhelling in Finsterwolde.

Het Oldambtmeer beschikt over een gezonde bodem en goede waterkwaliteit. Vissen kwamen min of meer spontaan naar het gebied. Eenden en andere watervogels namen op hun vlucht namelijk kuit mee uit andere watergebieden. Ook de vaarverbinding met het Winschoterdiep en de vis in sloten rond Blauwestad zorgde voor uitbreiding. Er wonen vooral Blankvoorn, Brasem en Snoek.

Visplanner.nl

Op Visplanner kun je de gemeente intoetsen. Je krijgt dan te zien in welke wateren het goed vissen is. Ook te downloaden als app voor telefoon of tablet.

Vispas verplicht

Vissen mag alleen met een vispas.

 Met de kleine vispas, voor één hengel, mag je in een beperkt aantal wateren vissen. Deze staan vermeld in de folder die je bij de vispas krijgt. De kleine vispas is te koop bij postagentschappen. Die zitten in elk dorp met een supermarkt. 

De grote vispas is geldig voor meerdere hengels en meer verpacht viswater. Die is te verkrijgen bij een hengelsportvereniging. Sommige hengelsportzaken stellen een voorlopige vispas beschikbaar.