450 jaar Slag bij Heiligerlee

450 jaar Slag bij Heiligerlee 22 t/m 27 mei 2018

Op 23 mei 2018 is het exact 450 jaar geleden dat de Staatse troepen de Spanjaarden bij Heiligerlee versloegen. Dit werd beschouwd als het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Deze belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis wordt van 22 tot en met 27 mei 2018 uitgebreid herdacht en feestelijk gevierd. Er komen ca. 500 re-enactors uit heel de wereld om de Slag bij Heiligerlee na te spelen. Ook wordt het muziektheaterstuk ‘Nunc aut Nunquan’ opgevoerd. Verder worden nog meer activiteiten georganiseerd , zoals een herdenking bij het monument Graaf Adolf, een educatief programma voor kinderen, een tentoonstelling bij het museum, feestavonden, historisch festival, bezichtiging kampement, en nog veel meer!

Op 26 en 27 mei 2018 wordt de strijd, waarbij zowel Graaf Adolf als Graaf van Arenberg sneuvelden, nagespeeld voor publiek. Het kampement, de historische markt en de uiteindelijke slag zullen worden verbeeld met medewerking van honderden re-enactors uit België, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland en Tsjechië. Deze re-enactment groepen hebben een jarenlange ervaring. De afgelopen jaren speelden zij veldslagen na in ondermeer België, Frankrijk, Spanje en Nederland. In de regio Oost-Groningen zijn zij onder andere betrokken bij het naspelen van de zogenaamde Slag bij Bourtange.

Kampement

Kampement

Eind mei 1568 verrezen er kampvuren en marcheerden Spaanse en Staatse soldaten langs wat nu de Nassaulaan en de Dillenburglaan heet. Pieken en lansen werden mogelijk gesmeed aan de Piekeniersweg en kanonnen bulderen rondom de Kloosterhorn. Bewoners en bezoekers zijn tijdens vaste uren van harte welkom om het middeleeuwse kampement dat nabij deze originele locaties wordt ingericht te betreden.

Historisch festival met demonstraties

Historisch festival met demonstraties

Zoals gebruikelijk in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog, trekt ook in het kielzog van dit leger een bonte stoet naar het slagveld. Handelaren, koks, chirurgijnen, vrouwen en ambachtslieden trekken mee om de soldaten te spijzen en te laven, ledematen te amputeren, vertier en verpleging te bieden en reparaties aan wapens, tenten, karren enzovoorts uit te voeren. Ook deze lieden hebben hun tenten opgeslagen in of in de onmiddellijke nabijheid van het kampement van de troepen. Tijdens het evenement demonstreren zij nu vaardigheden, koken en brouwen zij de heerlijkste zestiende-eeuwse spijzen en dranken en beoefenen zij oude ambachten zoals palingroken, smeden, enzovoorts. Deze zullen niet alleen de re-enactors ten goede komen, maar ook voor bewoners en bezoekers zichtbaar en beleefbaar zijn tijdens het historische festival dat op zaterdag en zondag plaatsvindt langs de randen van het slagveld.

Muziektheaterstuk ‘Nunc aut Nunquan’

Muziektheaterstuk ‘Nunc aut Nunquan’

Naast het kampement en de historische markt wordt met tientallen amateurs uit de regio het muziektheaterstuk ‘Nunc aut Nunquam’ (Nu of Nooit) opgevoerd. Het stuk belicht de periode kort voor de slag en de slag zelf vanuit het perspectief van Willem van Oranje, zijn broers Lodewijk en Adolf en de bewoners van de streek. De bij voorbaat onmogelijke liefde tussen Martin en Alida, een protestantse jongen en een katholiek meisje vormt hierbij de rode draad. Het script voor dit muziektheaterstuk is geschreven naar voorbeeld van een theaterstuk uit de jaren zestig en wordt gelardeerd met eigentijdse muziek en liedteksten. Het muziektheaterstuk wordt 3 keer opgevoerd. Op vrijdagavond 25 mei en op zaterdag en zondag 26 en 27 mei.

Klokkengieten 22 mei

Klokkengieten 22 mei

Een speciale klok wordt gegoten ter ere van 450 jaar Slag bij Heiligerlee en het 25 jarig bestaan van de Stichting Klokkenspel Groningen. Het klokgietingsproces staat onder leiding van Simon Laudy uit Beerta en vindt plaats voor het Klokkengieterij Museum Heiligerlee. Het programma is als volgt:
De opbouw voor het gieten begint op dinsdagmorgen 22 mei vanaf ongeveer 11.00. Vanaf dat tijdstip kan het publiek doorlopend kijken hoe een en ander in zijn werk gaat. Het klokgieten gaat op spectaculaire en ambachtelijke wijze, zoals dit eeuwen terug ook in z’n werk ging. We wachten met het gieten tot het donker is, omdat het effect van het gloeiende metaal dan het best naar voren komt! Wij verwachten dat deze gieting zo rond de klok van 21.30 uur zal plaats vinden.
De volgende dag, woensdag 23 mei, wordt de klok rond 11.00 in de morgen ontmanteld. Ook dit proces is “live” te volgen. Daarna wordt de klok op traditionele wijze vervoerd gaan naar het monument Graaf Adolf.  Dit gebeurt met paard en wagen. Aangekomen bij het monument zal de klok voor het eerst geluid worden.

Foto: klokgieten in Bellingwolde (foto van Hensen Trenning)

Herdenking

Herdenking

Op 23 mei vindt een herdenking plaats bij het monument Graaf Adolf. Voorafgaand aan de herdenking wordt om 11.00 uur de klok ontmanteld voor het Klokkengieterij Museum Heiligerlee. Tegen 13.00 uur wordt de klok met paard en wagen en de genodigden naar het monument gereden. Daar zal het voor het eerst geluid worden. Er zijn toespraken en bovendien een kranslegging en muzikale begeleiding.

Tentoonstelling in het museum

Tentoonstelling in het museum

In het museum Slag bij Heiligerlee is vanaf 23 mei tot 1 november een speciale tentoonstelling te zien met als thema 'Nunc aut nunquam' (Nu of nooit).
Dit is het motto van het Corps Commandotroepen. Het stamt van Prins Maurits, de tweede zoon van Willem de Zwijger. Maurits had een belangrijk aandeel in de veranderingen in de oorlogvoering, zoals die zich na 1600 voltrokken. Hij was een van de grondleggers van de moderne krijgswetenschap.
De tentoonstelling geeft een beeld van die veranderingen aan de hand van vier elementen: de soldaten, de wapens, de tactieken en de invloed van enkele hoofdrolspelers binnen en buiten de Nederlanden: Maurits, Alva, Gustaaf II Adolf van Zweden en Oliver Cromwell.

Wandel- en loopevenement 26 mei 2018

Wandel- en loopevenement 26 mei 2018

Atletiek vereniging Aquilo uit Winschoten organiseert op zaterdag 26 mei een uniek en ludiek wandel- en loopevenement ter gelegenheid van het feit dat het 450 jaar geleden is dat de Slag bij Heiligerlee plaats heeft gevonden. De tocht begint in Appingedam en Bourtange (2 opstapplaatsen) en eindigt op het evenementen terrein “Slag bij Heiligerlee” in Heiligerlee. De tocht gaat over de oude aanvoerroutes van de troepen. Dit kan wandelend of rennend gedaan worden en wel over een aantal verschillende afstanden. Kijk voor alle info op www.deslag.info.

Mede mogelijk gemaakt door:

       
  
       
 

 

Slag bij Heiligerlee 2018 op Facebook


Programma

Een overzichtelijk programma van de vele activiteiten rondom 450 jaar Slag bij Heiligerlee is hier te downloaden.

Locaties

Evenemententerrein
Het evenemententerrein waar het kampement, historisch festival, muziekvoorstelling en re-enactment van de Slag plaatsvinden ligt ten noorden van de Halteweg en ten oosten van de Eexterweg.

Museum Slag bij Heiligerlee
Provincialeweg 55
9677 PB Heiligerlee
www.museaheiligerlee.nl 

Monument Graaf Adolf
Provincialeweg 5
9677 PA Heiligerlee

Organisatie en Contact


Stichting De Twee Lee’s
info@slagbijheiligerlee2018.nl

Anne Marie Knottnerus, 06-51209264;
voorzitter, PR teamlid, algemene zaken

Gert Jan Koerts, 06-31643661;
vice voorzitter; PR teamlid en Technische zaken

Berny Jansema, 06-10174410;
producer muziektheater

Bas Kampyon, 06-51859513;
projectleider historisch festivalterrein w.o. re-enactors

Sietze Dijk, 06-53533877;
horeca en terreininrichting

Slag bij Heiligerlee, 23 mei 1568

Op 23 mei 1568 troffen de Staatse troepen aangevoerd door de graven Lodewijk en Adolf van Nassau en de Spaansgezinde troepen onder leiding van graaf Arenberg elkaar nabij het klooster van Heiligerlee. In de beeldvorming werd deze slag door de eeuwen heen steeds meer een heldenepos, waarin het kleine, dappere Nederland zich wist te bevrijden van het Spaanse juk. Het werd daarmee dan ook een belangrijk onderdeel van het ‘Verhaal van Nederland’.
 
Rond de laatste eeuwwisseling begon dit beeld echter te verschuiven. We weten nu dat op 23 mei 1568 een klein, ongeoefend en slecht georganiseerd legertje van opstandelingen de sterke en geoliede Spaanse oorlogsmachine trof nabij Heiligerlee. Door slim gebruik te maken van de locatie en het voordeel van de verrassing te benutten wisten de Staatse troepen de slag te winnen. De Slag bij Heiligerlee bleek uiteindelijk de enige veldslag in het offensief van Willem van Oranje die gewonnen werd. Alle andere veldslagen werden verloren, zodat na 1568 de situatie aanzienlijk verslechterde. Pas met de verovering van Den Briel in 1572 kreeg de Opstand vaste voet aan de grond op Nederlandse bodem. Dit alles maakt de slag bijzonder en het waard onder de aandacht te blijven als een knap staaltje krijgsmanskunst.

Deel deze pagina